dimarts, 6 de setembre de 2016

Què farem al Taller d'Estimulació de la Parla?

Primer de tots, vos vull donar la BENVINGUDA AL CURS 2016-2017. Pels qui sou nous al blog, aquí vos deix una petita explicació per tal que sapigueu en què consisteix:

El taller d’estimulació de la parla que s’imparteix als tres cursos d’infantil va encaminat a estimular el desenvolupament del llenguatge i de les capacitats cognitives.

Com objectius principals del taller, es treballa per:
  • Prevenir posibles alteracions i potenciar els mecanismes bàsics del llenguatge (audició, veu i articulació).
  • Establir l’adquisició de les dimensions del llenguatge: forma, contingut i ús.
  • Estimular el desenvolupament comunicatiu en la població escolar, afavorint el desenvolupament dels processos de comprensió i expressió.
  • Detectar possibles casos que necessitin un suport específic. 
Còm ho feim? Emprarem una metodologia activa, oberta i manipulant objectes del seu entorn. Ens basarem en el nivell de desenvolupament del nin per adequar les activitats, encara que molts dels materials s’empraran a les tres aules d’infantil, adaptant-los a cada grup d'edat.

Cercarem un clima de relació afectiva dels nins i la mestra d’audició i llenguatge. Emprarem un llenguatge abundant, treballant la comprensió i l’expressió, treballarem en silenci per poder pensar i amb expressions senzilles, potenciant una comunicació social per ajudar al desenvolupament dels aprenentatges del nins.

El taller és setmanal i, si no hi ha canvis, serà els següents dies:

 - 3 anys: divendres a les 11.30h
- 4 anys: divendres a les 14.30h
- 5 anys: dimarts a les 14.30h

  En aquest blog, aniré presentant els diferents materials (contes, cançons, titelles, jocs, làmines...) que empraré durant les sessions, d'aquesta manera podreu conèixer què feim al taller d'estimulació de la parla i el material amb el qual treballarem.

Vos desig...
  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada